zavrit

Pronájem prostor

Děkujeme! Váš formulář byl úspěšně odeslán!
Ouha! Něco se pokazilo při odesílání formuláře.
16.6.2023
31.8.2023
st–ne 14.00–19.00 h
~
Galerie Jaroslava Fragnera
Galerie Jaroslava Fragnera
~
Betlémské náměstí 256/5

Architektura jako práce – Architecture as labour

O tom, že je architektura normální zaměstnání, se v posledních měsících mluví stále častěji. Pracující v architektuře často prezentují agendu architektury jako „hledání řešení současných problémů“.

Cena akce

zdarma

https://www.facebook.com/events/1457661368377593

Jak to jde u vás v práci?

O tom, že je architektura normální zaměstnání, se v posledních měsících mluví stále častěji. Pracující v architektuře často prezentují agendu architektury jako „hledání řešení současných problémů“. Pokud se od nich očekává, že budou pracovat eticky, je nutné mluvit o pracovních podmínkách a toxické kultuře v architektonické profesi. I proto jako první naší výstavu uvádíme dlouhodobý projekt „Drazí architekti…“ kurátorky Karolíny Pláškové.

Výstava potrvá celé léto a budou ji doprovázet vedlejší akce, které budeme postupně představovat. Galerie bude otevřena středa až neděle 14:00 - 19:00. Pokud je něco, čím bychom vám mohli vyjít vstříc pro snadnější přístup, neváhejte se nám ozvat.

How's it going at your job?

The fact that architecture is a normal job has been talked about more and more in recent months. Those working in architecture often present the agenda of architecture as "finding solutions to contemporary problems". If they are expected to work ethically, it is necessary to talk about the working conditions and toxic culture in the architectural profession. That is why we are presenting the long-term project "Dear Architects..." by curator Karolína Plášková as our first exhibition.

The exhibition will run throughout the summer and will be accompanied by side events that we will gradually introduce. The gallery will be open Wednesday through Sunday 2:00 - 7:00 pm. If there is anything we can do to accommodate you for easier access, please do not hesitate to get in touch.

kurátorka výstavy: Karolína Plášková
architektura výstavy: Karolína Munková, Eva Truncová
grafický design: Bára Růžičková
konzultace: Jan Kristek

Zřizovatelem Galerie Jaroslava Fragnera je České vysoké učení technické v Praze. Projekt vznikl ve spolupráci s Fakultou architektury VUT v Brně a s finanční podporu města Brna. Pražská výstava a její doprovodný program se koná s finanční podporou Ministerstva kultury ČR, Hlavního města Prahy a Nadace české architektury. Výstavu podpořil art re use.