zavrit

Pronájem prostor

Děkujeme! Váš formulář byl úspěšně odeslán!
Ouha! Něco se pokazilo při odesílání formuláře.

Betlémská kaple

V Betlémské kapli se konají slavnostní akce jako například promoce, předávání zvláštních cen, koncerty, divadelní a baletní představení, recepce, premiéry a výstavy. Prostor si lze pronajmout na společenské a slavnostní akce. Technické parametry jsou upřesněny níže.

betlemska-kaple-betlemska-beseda
betlemska-kaple-betlemska-besedabetlemska-kaple-betlemska-besedabetlemska-kaple-betlemska-beseda

Technické parametry

Možnost pronájmu na:
  • Filmové premiéry
  • Exkluzivní hudební
  • Předávání cen
  • Promoce
Míst k sezení
450
betlemska-kaple-schema-betlemska-beseda
jirina-simkova–dramaturgie-pr- partneri
Jiřina Šimková
Dramaturgie, PR, partneři
kalendar
Pronájem prostor

Historie

Betlémská kaple je národní kulturní památkou a prvním kazatelským chrámem v Evropě. Je zasvěcena památce betlémských nemluvňátek. Založili ji v roce 1391 pražští měšťané kramář Jan Kříž a dvořan Hanuš z Mühlheimu. V zakládací listině z 24. 5. 1391 oba dárci výslovně ustanovili, že kaple má sloužit pro kázání v českém jazyce. Byla postavena v letech 1391–1394 a v letech 1402–1413 zde kázal mistr Jan Hus. Od počátku byla spojena s univerzitou. Zájem o reformní snahy v církvi mezi měšťanstvem a pokrokové směry univerzity se sešly právě na půdě Betlémské kaple.Husův nástupce – Jakoubek ze Stříbra – roku 1414 zavedl přijímání podobojí nejprve v kostele U Martina ve zdi a následně v Betlémské kapli, které se tu praktikovalo až do roku 1622. Tehdy univerzita předala kapli jezuitům, kteří zde obnovili katolickou bohoslužbu, a když byl jezuitský řád v roce 1773 zrušen, přešla Betlémská kaple do majetku státu. O deset let později se stala na krátkou dobu filiálním kostelem sv. Jiljí. Ve svatováclavském semináři, který budoval jezuitský řád, byla zřízena roku 1786 inženýrská škola – 1. VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ. Ing. František Herget, který školu řídil, byl pověřen průzkumem stavby kaple. Bylo zjištěno, že kaple má nebezpečné trhliny a klenba hrozí zřícením. V roce 1786 byla kaple z větší části zbourána. Na jejím místě byl postaven obytný nájemní dům a ten zde stál až do roku 1949. Snaha po obnově byla záležitostí našich předních historiků a Klubu za starou Prahu. 30. 7. 1948 došlo k vládnímu rozhodnutí obnovit Betlémskou kapli, s využitím všech zachovaných částí a rytin zobrazujících její podobu v průběhu staletí. Obnovená Betlémská kaple byla dokončena v roce 1954 podle projektu prof. Ing. arch. Jaroslava Fragnera s použitím zachovaných fragmentů zdiva. Návštěvníkům byla zpřístupněna, včetně domu kazatelů, dne 5. 7. 1954 jako Národní kulturní památník. V roce 1987 převzalo kapli České vysoké učení technické v Praze, které ji na svůj náklad zrekonstruovalo a opět zpřístupnilo veřejnosti. Dne 26. 3. 1992 byla kaple slavnostně otevřena. Betlémská kaple se v návaznosti na univerzitní tradice stala slavnostní aulou ČVUT.

Fotogalerie

betlemska-kaple-betlemska-besedabetlemska-kaple-betlemska-besedabetlemska-kaple-betlemska-besedabetlemska-kaple-betlemska-besedabetlemska-kaple-betlemska-beseda