zavrit

Pronájem prostor

Děkujeme! Váš formulář byl úspěšně odeslán!
Ouha! Něco se pokazilo při odesílání formuláře.
30.9.2023
26.11.2023
středa–neděle, Wednesday-Sunday 14:00–19:00
~
Galerie Jaroslava Fragnera
Galerie Jaroslava Fragnera
~

Poválečná architektura jako památka // Post-war Architecture as a Monument

Mají poválečné budovy místo v naší historii? Nová výstava poodhaluje skryté krásy pražského metra a příklady pražských staveb z poválečné éry. // Do post-war buildings have a place in our history? The new exhibition reveals the hidden beauties of the Prague underground and examples of Prague buildings from the post-war era.

Cena akce

vstup zdarma // free entry

http://bit.ly/3t9s0sp

Nová výstava v Galerii Jaroslava Fragnera „Poválečná architektura jako památka“ se zaměřuje na proměny pražských staveb z období 1945–1989. Jak chráníme poválečné stavby v Praze a jak je přizpůsobit současnosti tak, aby neztrácely své výtvarné kvality? Výstava bude zahájena vernisáží dne 29. září a potrvá až do 26. listopadu 2023, během jejího trvání jsou návštěvníci*ce zváni k prozkoumání původních plánů a perspektiv, fotek i fyzických artefaktů z některých pražských památkově chráněných budov, ale i budov, které by si ochranu zasloužily. Výstava se bude zaměřovat především na historii a současný stav stanic pražského metra, součástí však budou i příklady několik významných rekonstrukcí poválečné architektury.

The new exhibition at the Jaroslav Fragner Gallery "Postwar Architecture as a Monument" focuses on the transformation of Prague buildings from the 1945-1989 period. How do we protect post-war buildings in Prague and how do we adapt them to the present so that they do not lose their visual qualities? The exhibition will launch with an opening reception on 29 September and will run until 26 November 2023, during which visitors*are invited to view original plans and perspectives, photographs and physical artefacts from some of Prague's heritage listed buildings, as well as buildings that deserve protection. The exhibition will focus primarily on the history and current condition of Prague's metro stations, but will also include examples of several significant reconstructions of post-war architecture.