zavrit

Pronájem prostor

Děkujeme! Váš formulář byl úspěšně odeslán!
Ouha! Něco se pokazilo při odesílání formuláře.
12.8.2023
sobota 15.00 h
~
Galerie Jaroslava Fragnera
Galerie Jaroslava Fragnera
~

Komentovaná prohlídka 2 | Architektura jako práce

Další komentovaná prohlídka naší probíhající výstavy. Čas v sobotu odpoledne není zvolen náhodou, rádi bychom nabídli možnost akci navštívit i mimopražským zájemcům a zájemkyním.

Cena akce

zdarma

https://www.facebook.com/events/6599938480084736/

Přidejte se s námi na komentovanou prohlídku probíhající výstavy s kurátorkou Karolínou Pláškovou. Představíme si blížeji prezentované osobnosti a iniciativy, pobavíme se o tématu pracovních podmínkách v architektuře a nastíníme, jak k tématu přistupují v různých zemích světa.

The next guided tour of our ongoing exhibition. The time on Saturday afternoon is not chosen by chance, we would like to offer the opportunity to visit the event also to those interested outside of Prague.

Join us for a guided tour of the ongoing exhibition with curator Karolína Plášková. We will take a closer look at the presented individuals and initiatives, discuss the topic of labour conditions in architecture and describe how the topic is approached in different countries around the world.