zavrit

Pronájem prostor

Děkujeme! Váš formulář byl úspěšně odeslán!
Ouha! Něco se pokazilo při odesílání formuláře.
30.4.2024
19.30
~
Betlémská kaple
Betlémská kaple
~
Betlémská kaple, Praha 1

Graz in Prague

Koncert studentů HAMU a KUG Graz / Concert by students of HAMU and KUG Graz

Cena akce

250, studenti 150

V rámci oslav Roku české hudby se uskuteční projekt spolupráce studentských orchestrů dvou uměleckých univerzit –Akademie múzických umění v Praze (AMU) aKunstuniversität v Grazu (KUG). V mezioborové spolupráci se setkají studenti a pedagogové kateder strunných nástrojů, dechových nástrojů a hudební produkce Hudební a taneční fakulty AMU (HAMU). Na straně rakouského partnera je zapojena rovněž katedra skladby a hudební teorie a katedra dirigování.
Koncerty se uskuteční 29. dubna 2024 (Graz) a 30. dubna 2024 (Praha). Jde o první spolupráci tohoto druhu.
Projekt probíhá ve spolupráci s ČVUT, Českým centrem ve Vídni aRakouským kulturním fórem v Praze.

Sólisté:
Artemii Cholokian – hobojJana Krejčí – klarinet
Antonín Soukup - fagot
Bahar Akbari – lesní roh

As part of the celebrations of theYear of Czech Music, a project of cooperation between student orchestras of two art universities - theAcademy of Performing Arts in Prague (AMU) and Kunstuniversität Graz (KUG) - will take place. Students and teachers of the String Instruments, Wind Instruments and Music Production Departments of the Music and Dance Faculty of AMU (HAMU) will meet in an interdisciplinary cooperation. The Austrian partner also includes the Department of Composition and Music Theory and the Department of Conducting.
The concerts will take place on 29 April 2024 (Graz) and 30 April 2024 (Prague). This is the first collaboration of this kind.
The project is run in cooperation with theČVUT, the Czech Centre in Vienna and the Austrian Cultural Forum in Prague.