zavrit

Pronájem prostor

Děkujeme! Váš formulář byl úspěšně odeslán!
Ouha! Něco se pokazilo při odesílání formuláře.
24.8.2023
18.00 hod
~
Galerie Jaroslava Fragnera
Galerie Jaroslava Fragnera
~

Debata: Důstojný život v architektuře

Architektura je práce a i pracující v architektuře si zaslouží důstojný život.

Cena akce

zdarma

https://www.facebook.com/galeriejaroslavafragnera

Architektura je práce a i pracující v architektuře si zaslouží důstojný život. Co to znamená a jak toho dosáhnout? Antropoložka Lucie Trlifajová představí koncept Minimální důstojné mzdy – tzn. odměny za práci za běžnou pracovní dobu, která pracujícím a jejich domácnostem poskytuje dostatek finančních prostředků k životu, který je většinou společnosti vnímaný jako určitý základní standard. Řekneme si, proč se pracující (různých oborů) organizují a proč by měli více – a jaké se pro to používají strategie. Své zkušenosti budou sdílet Jakub Ort, který se věnuje odborovému organizování, a Anežka Bartlová, která se podílí na kolektivním úsilí za lepší pracovní podmínky pracujících v kultuře.

Architecture is a job, and even those working in architecture deserve a decent life. What does this mean and how to achieve it? Anthropologist Lucie Trlifajová will introduce the concept of a Minimum Decent Wage - i.e. a compensation for work during normal working hours that provides workers and their households with sufficient financial means to live, which is perceived by most of society as a certain basic standard. We will discuss why workers (of different disciplines) organize and why they should organize more - and what strategies are used to do so. Jakub Ort, who is involved in union organizing, and Anežka Bartlová, who is involved in collective efforts for better working conditions for cultural workers, will share their experiences. The event will be held in Czech language.