zavrit

Pronájem prostor

Děkujeme! Váš formulář byl úspěšně odeslán!
Ouha! Něco se pokazilo při odesílání formuláře.
29.8.2023
18.00 hod
~
Galerie Jaroslava Fragnera
Galerie Jaroslava Fragnera
~

Charlie Clemoes: Netherlands Angry Architects / Failed Architecture

Charlie Clemoes @chauncey_clams je spisovatel, redaktor a podcaster z jihozápadní Anglie, který v současné době žije v Amsterdamu.

Cena akce

zdarma

https://www.facebook.com/galeriejaroslavafragnera

Charlie Clemoes @chauncey_clams je spisovatel, redaktor a podcaster z jihozápadní Anglie, který v současné době žije v Amsterdamu. Vyučuje teorii architektury, především na Gerrit Rietveld Academie, Academie van Bouwkunst a Fontys Tilburg. Jeho práce se rozvíjí spíše v rámci kolektivů a spolupráce: konkrétně v amsterdamské a newyorské platformě pro prostorovou kritiku Failed Architecture @failedarch, kde působí jako organizátor, editor, moderátor podcastu Failed Architecture a autor série článků "Building Workers Unite", která brzy vyjde v tištěné podobě.NAA! (Netherlands' Angry Architects / Network Anonymous Architects / Nederlandse Anonieme Architecten atd.) @netherlandsangryarchitects je iniciativa založená v Nizozemsku v roce 2022. Zkratka představuje hlasitý nesouhlas se současnou pracovní kulturou v architektuře – je to „Naa!“ na mnoho nepřijatelných otázek, které jsou nám kladeny v práci (např. „Můžeš dnes zůstat déle?“ – „Naa!“). Pořádají osobní setkání a online diskuse s pracujícími v architektuře, kteří se cítí ztracení a bezmocní a chtějí se spojit [sjednotit], sdílet zkušenosti z pracoviště a znalosti o právech pracujících, informovat o zneužívání moci v konkrétních kancelářích, upozorňovat na mnohé útlaky, k nimž v současné době v oboru dochází, a pomáhat zvyšovat povědomí pracujících v architektuře o jejich třídním postavení.

Charlie Clemoes is a writer, editor and podcaster from the South West of England who currently lives in Amsterdam. He teaches architectural theory, primarily at Gerrit Rietveld Academie, Academie van Bouwkunst and Fontys Tilburg. His work tends to develop more within collectives and collaborations: specifically in the Amsterdam and New York-based spatial critique platform Failed Architecture, where he is the organizer, editor, host of the Failed Architecture podcast and author of the soon-to-be-published series of articles "Building Workers Unite".

NAA! (Netherlands' Angry Architects / Network Anonymous Architects / Nederlandse Anonieme Architecten etc.) is an initiative founded in the Netherlands in 2022. The acronym represents a vocal dissent to the current work culture in architecture - it's "Naa!" to the many unacceptable questions we are asked at work (e.g. "Can you stay longer today?" - "Naa!"). They organize in-person meetings and online discussions with architecture workers who feel lost and powerless and want to connect [unite], share workplace experiences and knowledge about workers' rights, raise awareness about abuses of power in specific offices, call attention to the many oppressions currently occurring in the industry, and help raise awareness of the class position of architecture workers.