zavrit

Pronájem prostor

Děkujeme! Váš formulář byl úspěšně odeslán!
Ouha! Něco se pokazilo při odesílání formuláře.
30.8.2023
19.00 hod
~
Galerie Jaroslava Fragnera
Galerie Jaroslava Fragnera
~

Bolek Šmejkal: Dějiny bojů za práva pracujících

Bolek Šmejkal ve své přednášce nastíní historii pracujících a bojů za jejich práva.

Cena akce

zdarma

https://www.facebook.com/galeriejaroslavafragnera

Bolek Šmejkal ve své přednášce nastíní historii pracujících a bojů za jejich práva. Popíše různé způsoby organizace pracujících, jejich strategie a výsledky, které se jim podařilo vydobýt – jak v mezinárodním, tak především v českém kontextu. Zároveň se bude věnovat i problematičtějším aspektům (např. boj části odborů proti ženské práci). Znát tyto dějiny je důležité pro naše dnešní boje, byť i jen skrze uvědomění si, čeho všeho už bylo dosaženo, čeho a jakými způsoby lze dosáhnout.

Bolek Šmejkal je sociální a kulturní historik, který se zabývá především dějinami práce ve druhé polovině 19. a první polovině 20. století, jako například dějiny prvního máje, dějiny práce ve Zlíně, družstevní bydlení a bytová krize za první republiky nebo ženský odborářský aktivismus. Aktuálně působí jako doktorand sociálních dějin na FF UK a zkoumá dělnický sport a tělovýchovu a vztah těla a práce na konci 19. a v první třetině 20. století. V minulosti se věnoval vztahu dělnického hnutí a veřejného prostoru na přelomu 19. a 20. století na příkladu Třebíče či vztahu dělnické třídy a firmy Baťa ve 30. letech, opět na příkladu Třebíče.


In his lecture, Bolek Šmejkal will outline the history of workers and the struggles for their rights. He will describe the different ways of organising workers, their strategies and the results they have managed to win - both in the international and especially in the Czech context. The event will be in Czech only.